Literatura

Breberky - modern
</div>
<p>
	Dávno jsou již v nenávratnu doby, kdy jsme bývali národ písmáků a vzdělanců. Dávno jsou doby, kdy velikáni naší obrozenecké literatury dláždili v potu tváře, navzdory překážkám a úkladům císařské rakouské moci, první chodníčky naší národní literatury. Dávno pryč jsou doby rozkvětu prvorepublikové svobodné literatury v samostatné republice. Pryč jsou knižní čtvrtky a statisícové náklady knih oblíbených českých, slovenských i světových autorů.</p>
<h2>
	Co se dnes čte</h2>
<p>Společnost pro průzkum trhu v sofistikovaném, reprezentativním průzkumu zjistila, že nejčtenější jsou v současné době reklamní materiály, které zaplavují poštovní schránky našich domů a bytů. Z těchto reklamních materiálů pak jednoznačně vedou letáky hypermarketů <a href=http://www.nakupnimix.cz/ a obecně obchodních řetězců.

Vesel
</div>


            <div class=
Literatura
2 (40%)1