Niekoľko polôh

336x280-nocnikosilky3-1429533436.jpg

Niekoľko polôh má povinné zmluvné poistenie . Krajnými bodmi intervalu sú: priame porušenie alebo zanedbanie jasne definované úlohy, ktoré škodu jednoznačne zavinilo, a tak zvaná objektívna zodpovednosť, ktorá si vystačí s príčinnou súvislosťou – nebezpečná činnosť => škodová udalosť – na báze prezumpcie viny a miera zavinenia sa už nezisťuje. Medzi týmito krajnými alternatívami leží nespočetné množstvo variantov s ľubovoľnou konštrukciou.  

Obsah produktov

Za povinné zmluvné poistenie subjektu, ktorý spôsobil škodu tretej osobe, preberá podľa vymedzeného rozsahu rizík až do plnej výšky zodpovednosť finančné inštitúcie na toto zameraná. V závazku je teda nutné jasne nadefinovať prijímaní rizík a mieru zodpovednosti. Najbežnejšie produkty zodpovednosti za škody pokrývajú oblasti prevádzky motorových vozidiel, v záväzku úrazov a chorôb z povolania, výkonu profesie, občianskeho života a vlastníckych práv.

Niekoľko polôh
5 (100%)1