Volíme právní formu podnikání

Existuje více právních forem podnikání, ale my se zaměříme jen na ty nejvyúživanější. Dělé se na fyzickou a právnickou osobu. Fyzická osoba je člověk, který si nechá vystavit živnostenský list na základě splnění podmínek stanovené zákonem. Takový člověk podniká na své jména a ručí svým majetkem.

Která forma je lepší?


Další způsob je podnikat jako právnická osoba, na kterou se vztahuje zákon o Obchodních korporací (zákon 90/2012 Sb.). Existuje sice pět druhů obchodních korporací, ale nejčastě používané je společnost s ručením omezením, kde společník ručí pouze do výše nezplaceného vkladu. Oproti živnostníkovi má výhodu, že pokud zkrachuje, tak se pohledávky budou vymáhat z majetku společnosti, nikoli po fyzické osobě. Proto doporučuji podnikat jako právnická osoba a pokud o tom uvažujete, podívejte se na naše stánky, protože se naše společnost zabývá prodejem ready made sro.